Lyre Tab Sứ Thanh Hoa

SỨ THANH HOA

INTRO:
G5 G5 E5 D5 E5 D5 C5 A4, D5 E5 D5 C5 G4
– – – – F4 – – – – – G4 – –
D5 E5 D5 C5 A5, A5 C5 A5 E5
– – D4 – – – – – C4 E4 G4
C5 D5 E5 G5 G5 E5 E5 D5 C5 D5 C5 A4
– – – – A3 – C4 E4 – D4 – F4
C5 D5 E5 A5 G5 – – F4 G4
– – – – G3 – B3 – D4

Su mei gou le qiu qian hua bei feng long zhuan dan
D5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 A4 G4

Ping ceng niao hui de mu dan yi ru ni shu Zhuang
D5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 C E5 D5 C5 C5
An ran teng xiang tou guo chuang xin shi wo le ran
G4 A4 E5 E5 E5 D5 E5 E5 D5 E5 G5 E5
Xuan zhi shang zhou bian zhi chi ge yi ban
E5 E5 E5 D5 D5 D5 D5 D5 C5 E5 D5

You se xuan ran shi nu tu yin wei bei shi cang
D5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 A4 G4
Er ni yan ran de yi xiao ru han bao dai fang
G4 A4 E5 G5 G5 E5 G5 G5 E5 D5 C5 C5
Ni de mei yi lu piao san
D5 C5 D5 E5 D5 D5 C5 D5
Qu dao wo qu bu liao de di fang
C5 A4 D5 C5 C5 A4 C5 D5 D5 C5
Chorus:
Tian zheng zai deng yan yu, er wo zai deng ni
G5 G5 E5 D4 E5 A4, D5 E5 G5 E5 D5
Chui yan niao niao sheng qi ge jiang qian wan li
G5 G5 E5 D5 E5 G4, D5 E5 G5 D5 C5
Zai ping di shu ke ni fang jian shang de piao ying
C5 D5 E5 G5 A5 G5 E5 G5 E5 E5 D5 D5
jiu dang wo wei yu jian ni fu bi
C5 D5 C5 D5 C5 D5 E5 G5 E5

Tian zheng zai deng yan yu, er wo zai deng ni
G5 G5 E5 D5 E5 A4 D5 E5 G5 E5 D5
Yue se bei da lao qi, yan gai le jie ju
G5 G5 E5 D5 E5 G5 D5 E5 G5 D5 C5
Ru chuan shi de qing hua ci zai du zi mei li
C5 D5 E5 G5 A5 G5 E5 G5 E5 E5 D5 D5
Ni yan de xiao yi
A4 E5 D5 D5 C5

2. Se bai hua qing de jing yi yue ran yu wan di
D5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 A4 G4
Lin mo song ti luo kuan shi que dian ji zhe ni
D5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 C E5 D5 C5 C5
Ni yin cang zai yao xiao li yi qian nian de mi
G4 A4 E5 E5 E5 D5 E5 E5 D5 E5 G5 E5
Ji xi li you ru xiu hua zhan luo di
E5 E5 E5 D5 D5 D5 D5 D5 C5 E5 D5

Lin wai ba jiao re zhou yu meng huan de tong lu
D5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 C5 A4 C5 A4 G4
Er wo lu guo na jiang nan xiao zhen de deng ni
G4 A4 E5 G5 G5 E5 G5 G5 E5 D5 C5 C5
Xai po mo shan shui hua li
D5 C5 D5 E5 D5 D5 C5 D5
Ni cong mo se shen chu bei yin qu
C5 A4 D5 C5 C5 A4 C5 D5 D5 C5.

Link giai điệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *