Showing all 9 results

-20%
Đàn Lyre (đàn thiên cầm) là nhạc cụ cổ nhất phương tây trong thần thoại Hy Lạp, khi bạn gảy… 1.000.000 800.000
Đàn hạc, đàn lyre bằng gỗ là một nhạc cụ được biết đến từ thời cổ đại Hy Lạp và… 7.500.000